Алтернатива за решаване на спорове

С настоящото Ви информираме, че като потребител, имате възможност да се свържете с местния орган за Алтернативно решаване на спорове – АРС (ADR) във връзка със спор, който не сте успели да уредите директно с Милион Играчки ЕООД.

Алтернативното решаване на спорове между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.

То е приложимо за спорове, които са свързани с договорни задължения, произтичащи от договори за продажба или договори за услуги между търговец, установен в ЕС и потребител, пребиваващ в ЕС, чрез намесата на структура за решаване на спорове, която предлага или налага решение или събира заедно страните с цел да улесни намирането на решение по взаимно съгласие.

Можете да подадете жалба и онлайн чрез уебсайта за Онлайн решаване на спорове (ОРС). Този уебсайт е достъпен на всички езици на ЕС и използването му е безплатно.

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

Моята Поръчка
Close Любими
Close Последно разгледани
Категории